Chuyên Mục Góc KingLand | KingLand

Góc KingLand

Góc KingLand

KingLand: Làm hết sức, chơi hết mình

Hoạt động Team building – Winning Together là một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt dành tặng riêng cho những cá nhân và tập thể gia đình KingLand. Với phương châm

Góc KingLand

KingLand vinh dự tham gia IREC 2018

Trong 3 ngày (từ 5 – 7/9/2018), Hội nghị Bất động sản Quốc tế lần thứ tư (IREC 2018) do VNREA đăng cai tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ

Đăng ký

Tìm hiểu thông tin

Các dự án VinHOMES

Scroll to Top